QĐ bãi bỏ quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 46/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày hiệu lực 12/08/2021
Trích yếu nội dung QĐ bãi bỏ quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tài liệu đính kèm qd-46-2021.pdf
Văn bản mới