QĐ v,v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 587/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung QĐ v,v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_587_ubnd_20230915110248465460.pdf
Văn bản mới