Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối Trung du miền núi phía Bắc
Số ký hiệu văn bản 55
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối Trung du miền núi phía Bắc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1_vb_55qd-hddp-quy_che_hoat_dong20230911092205965_signed_20230911103000083.pdf
Văn bản mới