KH Thực hiện Kế hoạch số 267-KH/UBND ngày 09/10/2023 của UBND thành phố Lào Caivề thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/07/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Số ký hiệu văn bản 194/KH-UBND
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày hiệu lực 17/10/2023
Trích yếu nội dung KH Thực hiện Kế hoạch số 267-KH/UBND ngày 09/10/2023 của UBND thành phố Lào Caivề thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/07/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực PCCC
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_ct38_20231016094720231017070939006_signed-1-.pdf
Văn bản mới