Bản tin pháp luật tuần 48 năm 2023 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Số ký hiệu văn bản 43/BT-PTP
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Bản tin pháp luật tuần 48 năm 2023 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Hình thức văn bản Bản tin
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ban_tin_phap_luat_tuan_48_231120231129020725685_signed-1-.pdf
Văn bản mới