QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 34/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất đai - Đô thị - xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_image_00016_20231127033445118120231127033456319_signed_20231127033720850.pdf
Văn bản mới