Thông báo niêm yết đề nghị hưởng chế độ 62
Số ký hiệu văn bản 127/TB-UBND
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo niêm yết đề nghị hưởng chế độ 62
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb_niem_yet_cong_khai_signed2020231129092436228_signed.pdf
Văn bản mới