Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3046/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_dm_02_tthc_linh_vuc_duong_bo_220231129093535786_signed_20231130090046769.pdf
Văn bản mới