Quyết định thành lập Hội đồng xác định Chỉ số cải cách hành chính thành phố Lào Cai và Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số cải cách hành chính thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3908/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Hội đồng xác định Chỉ số cải cách hành chính thành phố Lào Cai và Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số cải cách hành chính thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_thanh_lap_20231201020231201075947546_signed-1-.pdf
Văn bản mới