Bản tin pháp luật tuần 08 năm 2024 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Số ký hiệu văn bản 08/BT-PTP
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Bản tin pháp luật tuần 08 năm 2024 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Hình thức văn bản Bản tin
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ban_tin_phap_luat_tuan_8_2402120240219024653356_signed.pdf
Văn bản mới