Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 296/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_dt_02_qt_duong_bo_duong_sat_si20240207081633930_signed_20240207083505182.pdf
Văn bản mới