Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 251/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_dm_01_qt_ban_hang_da_cap_signe20240201083852823_signed_20240201092408469.pdf
Văn bản mới