Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính, thực hiện tại Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 178/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính, thực hiện tại Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_dm_01_tthc_thuc_hien_tai_so_no20240125092736605_signed_20240126082724009-1-.pdf
Văn bản mới