Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 205/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_8_dm_01_tthc_linh_vuc_duoc_ph220240126035233395_signed_20240126045330527.pdf
Văn bản mới