Về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 120/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_2_qd_07_quy_trinh_linh_vuc_co220240119094239727_signed_20240119104830048.pdf
Văn bản mới