Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng (HIV/AIDS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2024
Ngày hiệu lực 03/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng (HIV/AIDS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_dt_02_qt_y_te_du_phong_signed220240104081946794_signed_20240104091031847-1-.pdf
Văn bản mới