Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em và người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3179/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực 14/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em và người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_qd_qtnb_04_tthc_nccte_signed2020231214042456890_signed_20231214061423873.pdf
Văn bản mới