Tổng số: 355
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2294/QĐ-UBND 20/09/2023 Về việc bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
2295/QĐ-UBND 20/09/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
2250/QĐ-UBND 14/09/2023 Về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
2249/QĐ-UBND 14/09/2023 Phê duyệt Danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
07/CĐ-BCH 13/09/2023 CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa, lũ và sạt lở
Lượt xem: 4
Tải về 0
2198/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
2197/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
2196/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
237/KH-UBND 07/09/2023 Kế hoạch Tổ chức Ngày chuyển đổi số tỉnh Lào Cai - năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 0
25/2023/QĐ-UBND 05/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH