Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1372 15/12/2023 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý thu NSNN, tiết kiệm chi, chủ động điều hành NSNN trong tháng 12 năm 2023 và những tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về 0
73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 NĐ khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Lượt xem: 66
Tải về 0
71/2023/NĐ-CP) 20/09/2023 Sửa đổi bổ sung NĐ 112/2020 về kỷ luật CBCC
Lượt xem: 63
Tải về 0
59/NĐ-CP 14/08/2023 về dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 54
Tải về 0
35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Lượt xem: 48
Tải về 0
33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Lượt xem: 30
Tải về 0
10/CT-TTg 19/04/2023 Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Lượt xem: 49
Tải về 0
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Lượt xem: 51
Tải về 0
90/CĐ-TTg 28/02/2023 Công điện số 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 48
Tải về 0
01/CT-TTg 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
Lượt xem: 47
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH