Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 NĐ khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Lượt xem: 63
Tải về 0
71/2023/NĐ-CP) 20/09/2023 Sửa đổi bổ sung NĐ 112/2020 về kỷ luật CBCC
Lượt xem: 62
Tải về 0
59/NĐ-CP 14/08/2023 về dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 53
Tải về 0
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 51
Tải về 0
35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Lượt xem: 47
Tải về 0
33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Lượt xem: 29
Tải về 0
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Lượt xem: 50
Tải về 0
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 42
Tải về 0
104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Lượt xem: 54
Tải về 0
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lượt xem: 44
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH