Tổng số: 93
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2372a 05/09/2023 trả lời kiến nghị
Lượt xem: 5
Tải về 0
1303 22/08/2023 Công văn số 1303/UBDT-CSDT ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc V/v hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp xã, thôn hình thành sau sắp xếp trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN
Lượt xem: 21
Tải về 4
2016/QĐ-UBND 14/08/2023 Về việc phê duyệt 21 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, thi đua khen thưởng, tôn giáo áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 13
Tải về 0
4368 09/08/2023 V/v thực hiện quy định tại Điều 6 và Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 19
Tải về 0
346/QĐ-UBND 03/08/2023 Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường Kim Tân
Lượt xem: 12
Tải về 0
Chi tiết bảng lương mới 01/07/2023 Chi tiết bảng lương mới
Lượt xem: 13
Tải về 0
112/KH-UBND 26/05/2023 KH triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về 0
108/KH-UBND 10/05/2023 KH Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn phường Kim Tân năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về 0
109/KH-UBND 10/05/2023 KH Cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn phường Kim Tân năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về 0
104/KH-UBND 05/05/2023 KH Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trên địa bàn phường Kim Tân năm 2023
Lượt xem: 75
Tải về 0
12345678910
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH