Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1/KH-HĐND 10/01/2024 Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND năm 2024
Lượt xem: 14
Tải về 0
1/TB-HĐND 10/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của TT. HĐND phường
Lượt xem: 18
Tải về 0
37/NQ-HĐND 19/12/2023 Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 thành phố Lào Cai
Lượt xem: 10
Tải về 0
58/NQ-HĐND 08/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 20
Tải về 0
16/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố
Lượt xem: 18
Tải về 0
18/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 18
Tải về 0
19/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 17
Tải về 0
21/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
Lượt xem: 17
Tải về 0
22/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 17
Tải về 0
23/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 15
Tải về 0
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH