Tổng số: 72
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/BT-PTP 19/02/2024 Bản tin pháp luật tuần 07 năm 2024 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/BT-PTP 19/02/2024 Bản tin pháp luật tuần 08 năm 2024 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 0
Tải về 0
32/KH-UBND 16/02/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Kim Tân năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
29/KH-UBND 06/02/2024 Kế hoạch Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn phường Kim Tân
Lượt xem: 6
Tải về 0
26/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2024 Trên địa bàn phường Kim Tân
Lượt xem: 12
Tải về 0
219/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thành phố Lào Cai trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023
Lượt xem: 18
Tải về 0
19/KH-UBND 26/01/2024 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Lượt xem: 6
Tải về 0
03/BT-PTP 16/01/2024 Bản tin pháp luật tuần 03 năm 2024 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 10
Tải về 0
2BTTP 08/01/2024 Bản tin pháp luật tuần 02 năm 2024 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 13
Tải về 0
5/KH-UBND 08/01/2024 Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Kim Tân năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
12345678
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH