Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38 21/09/2023 Bản tin pháp luật tuần 38 năm 2023 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 2
Tải về 0
180/KH-UBND 20/09/2023 KH Phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 0
33 11/09/2023 Bản tin tuần 37
Lượt xem: 3
Tải về 0
32/BT-PTP 05/09/2023 Bản tin pháp luật tuần 36 năm 2023 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 7
Tải về 0
31/BT-PTP 29/08/2023 Bản tin pháp luật tuần 35 năm 2023 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 7
Tải về 0
30 21/08/2023 Bản tin pháp luật tuần 34 năm 2023 (Giới thiệu một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1977/QĐ-UBND 10/08/2023 Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 10
Tải về 0
848/TB-UBND 04/08/2023 Về việc đăng ký nhận cha, con có yếu tố nước ngoài
Lượt xem: 14
Tải về 0
03/2023/TT-BTP 02/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Lượt xem: 10
Tải về 4
65/TB-UBND 31/07/2023 TB Về việc công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên địa bàn phường Kim Tân
Lượt xem: 14
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH