Tổng số: 410
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
312/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5
Tải về 0
311/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt 23 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6
Tải về 0
309/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
296/QĐ-UBND 06/02/2024 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
Tải về 0
297/QĐ-UBND 06/02/2024 Về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
251/QĐ-UBND 01/02/2024 Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
249/QĐ-UBND 01/02/2024 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
248/QĐ-UBND 01/02/2024 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
202/QĐ-UBND 26/01/2024 Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
205/QĐ-UBND 26/01/2024 Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH