Tổng số: 318
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2295/QĐ-UBND 20/09/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
2249/QĐ-UBND 14/09/2023 Phê duyệt Danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
457/QĐ-TTCP 11/09/2023 về việc công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
Lượt xem: 6
Tải về 0
2150/QĐ-UBND 29/08/2023 Về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6
Tải về 0
2149/QĐ-UBND 29/08/2023 Về việc phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 7
Tải về 0
2007/QĐ-UBND 14/08/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương
Lượt xem: 11
Tải về 0
2006/QĐ-UBND 14/08/2023 Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương
Lượt xem: 15
Tải về 0
1967/QĐ-UBND 09/08/2023 Về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 9
Tải về 0
1968/QĐ-UBND 09/08/2023 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 10
Tải về 0
1905/QĐ-UBND 06/08/2023 Về việc phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 12
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH