Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
237/KH-UBND 07/09/2023 Kế hoạch Tổ chức Ngày chuyển đổi số tỉnh Lào Cai - năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 0
2197/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
2196/QĐ-UBND 07/09/2023 Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4
Tải về 0
13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 TT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
Lượt xem: 10
Tải về 6
1167/QĐ-UBND 17/05/2023 QĐ Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 19
Tải về 5
215 13/03/2023 V/v tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng
Lượt xem: 13
Tải về 7
14/2022/TT-BTTTT 28/10/2022 quy định về danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích
Lượt xem: 15
Tải về 6
605/UBND-CA 14/10/2022 CV hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID
Lượt xem: 33
Tải về 6
2281/QĐ-UBND 09/10/2022 QĐ Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chínhlĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 35
Tải về 4
491/UBND-VHXH 26/08/2022 CV tuyên truyền ứng dụng thông tin phản ánh hiện trường trên địa bàn phường Kim Tân
Lượt xem: 30
Tải về 9
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH