Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/QĐ-UBND 21/03/2024 QĐ ban hành quy chế HĐ BCĐ CSSKND năm 2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
56/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định kiên toàn hội đồng QPAN
Lượt xem: 15
Tải về 0
21/KH-UBND 26/01/2024 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đời sống xã hội trên địa bàn phường Kim Tân năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
22/KH-UBND 26/01/2024 KH tiêm phòng mở rộng tháng 2/2024
Lượt xem: 20
Tải về 0
18/KH-UBND 25/01/2024 KH thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
170-KH/ĐU 24/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 0
06/QĐ-UBND 03/01/2024 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng (HIV/AIDS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 34
Tải về 0
1783/TB-UBND 22/12/2023 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Hộ ông Vũ Kiều Hưng để thực hiện dự án: Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật Khu hồ số 1, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.
Lượt xem: 14
Tải về 0
306/KH-UBND 07/12/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các mô hình tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Lào Cai
Lượt xem: 24
Tải về 0
517/QĐ-UBND 09/11/2023 QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo lâm nghiệp bền vững giai đoan 2021-2023
Lượt xem: 36
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH