KH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Kim Tân năm 2021
Số ký hiệu văn bản 20/KH-UBND
Ngày ban hành 20/01/2021
Ngày hiệu lực 20/01/2021
Trích yếu nội dung KH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Kim Tân năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Người ký duyệt Lưu Thị Hương Giang - PCT UBND
Tài liệu đính kèm KH 20.pdf
Văn bản mới