CV thông báo cung cấp thông tin các sản phẩm, thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
Số ký hiệu văn bản 51/UBND-VP
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Trích yếu nội dung CV thông báo cung cấp thông tin các sản phẩm, thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Mai Thành Chung - PCT UBND
Tài liệu đính kèm CV251.pdf
VB bộ công thương kèm CV251.pdf
Văn bản mới