KH Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Kim Tân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 74/KH-UBND
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung KH Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Kim Tân năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lưu Thị Hương Giang - PCT UBND
Tài liệu đính kèm KH74.pdf
Văn bản mới