KH Vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 88/KH-UBND
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Trích yếu nội dung KH Vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công an - Quân sự
Người ký duyệt Mai Thành Chung - PCT UBND
Tài liệu đính kèm KH88.pdf
Văn bản mới