KH Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 94/KH-UBND
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung KH Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Mai Thành Chung - PCT UBND
Tài liệu đính kèm KH94.pdf
Văn bản mới