KH Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 158/KH-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung KH Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Lưu Thị Hương Giang - PCT UBND
Tài liệu đính kèm KH158.pdf
Văn bản mới