Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/KH-UBND 19/01/2022 KH Triển khai nhiệm vụ năm An toàn giao thông năm 2022 Tải về
100/KH-UBND 20/07/2021 KH Triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn phường Kim Tân Tải về
47/KH-UBND 12/03/2021 KH Phát động phong trào thi đua bảo đảm TT ATGT năm 2021 Tải về
504/QĐ-UBND 14/07/2020 QĐ Thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020 Tải về
503/QĐ-UBND 14/07/2020 QĐ Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc BCĐ thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư Tải về
185/TB-UBND 14/04/2020 TB Về việc tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Tải về
72/QĐ-UBND 20/01/2020 QĐ thành lập 21 tổ công tác đảm bảo ATGT, TTĐT và phòng, chống đốt các loại pháo trên địa bàn phường Kim Tân Tải về
06/KH-UBND 13/01/2020 KH triển khai nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2020 Tải về
07/KH-UBND 13/01/2020 KH đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020 Tải về
08/KH-UBND 13/01/2020 KH công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 Tải về
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH