Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45/KH-UBND 15/03/2022 KH Phổ biến pháp luật đợt I năm 2022 Tải về
26/KH-UBND 27/01/2022 KH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về
24/KH-UBND 25/01/2022 KH Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Kim Tân năm 2022 Tải về
25/KH-UBND 25/01/2022 KH Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn phường Kim Tân Tải về
23/KH-UBND 21/01/2022 KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn phường Kim Tân Tải về
07/KH-UBND 11/01/2022 KH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn Phường Kim Tân Tải về
137/KH-UBND 11/10/2021 KH Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường Kim Tân Tải về
108/KH-UBND 23/08/2021 KH Phổ biến pháp luật đợt II năm 2021 Tải về
34/KH-UBND 23/02/2021 KH Phổ biến pháp luật đợt I năm 2021 Tải về
20/KH-UBND 20/01/2021 KH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Kim Tân năm 2021 Tải về
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH