Xứng đáng là phường trung tâm kinh tế chính trị của thành phố

Kim Tân là phường trung tâm Chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của Thành phố Lào Cai có diện tích tự nhiên là 244,6 ha, với 18.098 khẩu, 36 tổ dân phố. Là địa bàn có đầu mối giao thông quan trọng với các huyện trong tỉnh và các phường, có 2 chợ, công viên Nhạc sơn, quảng trường, ngã 6, thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ và phát triển du lịch. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Kim Tân đã tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, phát huy lợi thế phường trung tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu việc làm cho người lao động. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và giảm tỷ lệ nông, lâm nghiệp. Trên địa bàn hiện nay có trên 1.900 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, TTCN tăng hàng năm 0,7%...

Là phường trung tâm của thành phố, công tác quản lý đô thị được Đảng ủy, Chính quyền địa phương chú trọng quan tâm, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác trật tự đô thị được quyết liệt chỉ đạo thực hiện, đặc biệt đảng ủy chính quyền địa phương đã lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01 - CT/TU, ngày 30/9/2015 của thành ủy Lào Cai, và Nghị quyết số 06 - NQ/TU, ngày 08/3/2017 của thành ủy Lào Cai về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh. Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết số 59 - NQ/ĐU,ngày 13/3/2017, về lãnh đạo thực hiện nhiêm vụ trọng tâm công tác quản lý đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu, Trên địa bàn có tổng số 3.230 các tổ chức, cá nhân sử dụng hành lang đã tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, quảng cáo sai quy định, lối lên xuống, huy động tốt nguồn lực từ nhân dân cho công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trọng tâm là lấy việc chấp hành quản lý TTĐT, xây dựng tuyến phố văn minh bằng nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện theo quy trình 4 bước (xác định vi phạm, tuyên truyền vận động, xử lý, giao cho khu dân cư tự quản), đến nay 49/49 tổ dân phố đã có tổ tự quản và sự tham gia tự quản của nhân dân. Công tác chỉnh trang đô thị được coi trọng, Huy động tốt nguồn lực từ nhân dân cho công tác chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh việc xã hội hoá xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã triển khai có hiệu quả đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đến nay tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt trên 95%. Nhiệm vụ cải tạo, thay thế trên cây xanh đô thị được chỉ đạo triển khai đồng bộ trên nhiều tuyến phố, thực hiện thay thế trên 200 cây xanh đô thị, triển khai lắp đèn điện trang trí trên các tuyến phố Hoàng Liên, Quy Hóa, Hàm Nghi, Trần Nhật Duật, Lý Công Uẩn, An Dương Vương và một số tuyến phố chính trên địa bàn, trong đó vận động nhân dân xã hội hóa với số tiền trên 5 tỷ đồng góp phần quan trọng cùng thành phố hoàn thành các tiêu chí sớm đưa thành phố Lào Cai lên đô thị loại I.

Với những nỗ lực của đảng ủy, chính quyền, địa phương và nhân dân, kinh tế tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao bình quân tăng từ 7 - 10%, trong 5 năm từ năm 2015 đến nay tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 144 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt với phương châm “ Lấy hiệu quả làm thước đo, lấy cải cách hành chính làm động lực để phát triển”, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, tiếp dân ân cần vui vẻ, thực hiện duy trì lịch tiếp dân, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và bức xúc của nhân dân. Lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt; Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trên địa bàn có trên 60,7% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; 96% số hộ gia đình đạt văn hóa, 90% tổ dân phố văn hóa và 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hoá. Đặc biệt Bộ “Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh trên địa bàn thành phố Lào Cai” được ban hành kèm theo Quyết định số 2915, ngày 03/11/2015 của UBND thành phố Lào Cai đã nhận được sự hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh, góp phần tạo dựng hình ảnh con người thành phố “Văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương”. ..

Có được kết quả đó, đảng uỷ, chính quyền phường Kim Tân đã nỗ lực phát huy tiềm năng lợi thế của phường trung tâm thành phố, tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành. Các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia các lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội, Nhân dân đồng thuận hưởng ứng các phong trào thi đua. Trong suốt nhiệm kỳ, Phường Kim Tân đã khai thác tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xuất sắc, trở thành một trong những Phường phát triển toàn diện đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển chung của thành phố./.

Phương Trang

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 2,252
  • Tất cả: 176,802