Sửa đổi bổ sung NĐ 112/2020 về kỷ luật CBCC
Số ký hiệu văn bản 71/2023/NĐ-CP)
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Sửa đổi bổ sung NĐ 112/2020 về kỷ luật CBCC
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nd-71.pdf
Văn bản mới