Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2023/TT-BTP 02/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Lượt xem: 62
Tải về 4
06/2023 30/07/2023 HD lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch
Lượt xem: 57
Tải về 0
13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 TT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.
Lượt xem: 58
Tải về 6
05/2023/TT-BLĐTB&XH 15/06/2023 Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Lượt xem: 54
Tải về 0
11/2023/'l'T-BYT 11/05/2023 Thông tư quy định địa điểm hút thuốc lá
Lượt xem: 51
Tải về 0
Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT 24/03/2023 Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Qui chế thi tốt nghiệp THPT
Lượt xem: 49
Tải về 0
01/2023 13/03/2023 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
Lượt xem: 47
Tải về 0
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 63
Tải về 0
23/2022/TT-BNNPTNT 29/12/2022 Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn
Lượt xem: 52
Tải về 0
20/2022 22/12/2022 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lượt xem: 54
Tải về 0
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH