Tổng số: 758
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
149/QĐ-UBND 16/04/2024 QĐ Kiện toàn CTV Dân số Kim Tân 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
782/QĐ-UBND 12/04/2024 Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
763/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3
Tải về 0
762/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3
Tải về 0
764/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5
Tải về 0
766/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3
Tải về 0
437/QĐ-UBND 11/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ Nguyễn Đình San – Đồng Thị Lý để thực hiện dự án: Kè suối Ngòi Đum kết hợp với nắn suối đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu tỉnh lộ 155, thành phố Lào Cai.
Lượt xem: 4
Tải về 0
436/QĐ-UBND 11/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ Bùi Văn Thịnh – Nguyễn Thị Hồng để thực hiện dự án: Kè suối Ngòi Đum kết hợp với nắn suối đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu tỉnh lộ 155, thành phố Lào Cai.
Lượt xem: 3
Tải về 0
136/QĐ-UBND 04/04/2024 QĐ kiện toàn BCĐ BHXH,BHYT,BHTN năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
391/QĐ-UBND 04/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bố trí tái định cư dự án: Kè suối Ngòi Đum kết hợp với nắn suối đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu tỉnh lộ 155, thành phố Lào Cai.
Lượt xem: 2
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH