V/v giao tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác QLNN về PCCC & CNCH theo KH 267 của thành phố
Số ký hiệu văn bản 672/UBND-VP
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung V/v giao tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác QLNN về PCCC & CNCH theo KH 267 của thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực PCCC
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_giao_tham_muu_kh267_202310120231012065409210_signed-1-.pdf
Văn bản mới