Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thành phố Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1370/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thành phố Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_bai_bo_qu_20231201020231201082444737_signed.pdf
Văn bản mới