THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Kè suối Ngòi Đum kết hợp với nắn suối đoạn từ cầu Kim Tân đến tỉnh lộ 155, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 27/TB-QLDA
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Kè suối Ngòi Đum kết hợp với nắn suối đoạn từ cầu Kim Tân đến tỉnh lộ 155, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất đai - Đô thị - xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5_thong_bao_niem_yet_cong_khga20240205081239967_signed.pdf
Văn bản mới