TB về địa điểm thường trực của UBBC đại biểu HĐND phường Kim Tân, khóa V nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/TB-UBBC
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung TB về địa điểm thường trực của UBBC đại biểu HĐND phường Kim Tân, khóa V nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND phường
Tài liệu đính kèm TB 01.pdf
Văn bản mới