Phương án Cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19 trên địa bàn Phường Kim Tân
Số ký hiệu văn bản 04/PA-BCĐ
Ngày ban hành 19/06/2021
Ngày hiệu lực 19/06/2021
Trích yếu nội dung Phương án Cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19 trên địa bàn Phường Kim Tân
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND phường
Tài liệu đính kèm PA 04.pdf
Văn bản mới