Phương án Đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn phường Kim Tân
Số ký hiệu văn bản 06/PA-BCĐ
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Phương án Đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn phường Kim Tân
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND phường
Tài liệu đính kèm PA 06.pdf
Văn bản mới