KH Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Kim Tân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 24/KH-UBND
Ngày ban hành 25/01/2022
Ngày hiệu lực 25/01/2022
Trích yếu nội dung KH Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Kim Tân năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Người ký duyệt Lưu Thị Hương Giang - PCT UBND
Tài liệu đính kèm KH24.pdf
Văn bản mới