CV khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 254/UBND-VHXH
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Trích yếu nội dung CV khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Lưu Thị Hương Giang - PCT UBND
Tài liệu đính kèm CV254.pdf
Văn bản mới