CV triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm
Số ký hiệu văn bản 278/UBND-VP
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung CV triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Mai Thành Chung - PCT UBND
Tài liệu đính kèm CV278.pdf
Văn bản mới