KH Tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 85/KH-UBND
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung KH Tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Lưu Thị Hương Giang - PCT UBND
Tài liệu đính kèm KH85.pdf
Văn bản mới