Tổng số: 154
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1294/QĐ-UBND 10/06/2022 QĐ Về việc bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai Tải về
1295/QĐ-UBND 10/06/2022 QĐ Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai. Tải về
1293/QĐ-UBND 10/06/2022 QĐ Về việc phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai Tải về
1296/QĐ-UBND 10/06/2022 QĐ Về việc phê duyệt 26 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Tải về
1097/QĐ-UBND 29/05/2022 QĐ Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Tải về
1099/QĐ-UBND 29/05/2022 QĐ Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Tải về
906/QĐ-UBND 29/04/2022 QĐ Về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai Tải về
907/QĐ-UBND 29/04/2022 QĐ Về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Tải về
845/QĐ-UBND 26/04/2022 QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Tải về
846/QĐ-UBND 26/04/2022 QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Tải về
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH