Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
225/UBND-VP 15/06/2021 CV tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phòng chống bệnh dịch tả Lợn Châu Phi Tải về
428/UBND-VP 16/12/2020 CV v/v v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dại Tải về
397/UBND-VP 10/11/2020 CV thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, ngăn chặn, dập tắt bệnh dịch tả Lợn Châu Phi Tải về
78/KH-UBND 04/06/2020 KH Khẩn cấp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Kim Tân Tải về
170/UBND-VP 29/05/2020 CV V/v thực hiện chỉ thị triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Tải về
159/UBND-VP 19/05/2020 CV tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dại Tải về
62/KH-UBND 03/04/2020 KH Đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn phường Kim Tân Tải về
38/KH-UBND 25/02/2020 KH Triển khai tiêm phòng Vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2020 Tải về
37/KH-UBND 20/02/2020 KH Thực hiện công tác phát triển đề án công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường Kim Tân giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020 Tải về
19/KH-UBND 06/02/2020 KH Duy trì cơ sở an toàn bệnh Động vật trên địa bàn phường Kim Tân năm 2020 Tải về
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH